Закон України "Про мисливське господарство та полювання". Ч.2


 
 
Стаття 6-1. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
лісового та мисливського господарства
 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства у галузі мисливського господарства і полювання, належить:
 
подання документів з питань надання у користування мисливських угідь;
здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання; 
видача в установленому порядку дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; 
ведення державного обліку чисельності і добування мисливських тварин; 
видача паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів; 
видача посвідчень мисливця і щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання; 
організація роботи з укладання з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснення контролю за виконанням цих договорів; 
ведення державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України; 
здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.
{ Закон доповнено статтею 6-1 згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Стаття 7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим у галузі мисливського господарства та
полювання
 
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі мисливського господарства та полювання належить:
 
реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення мисливських тварин; 
організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням мисливських тварин, веденням моніторингу, державного кадастру та державного обліку мисливських тварин, що перебувають у межах території Автономної Республіки Крим; 
розроблення республіканських програм, пов'язаних з вивченням, охороною, використанням і відтворенням мисливських тварин; 
погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь; 
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
 
     Стаття 8. Повноваження обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі мисливського господарства та полювання
 
До повноважень обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі мисливського господарства та полювання належить:
 
забезпечення виконання державних та регіональних програм у галузі охорони, використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства; 
встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо користування мисливськими угіддями та здійснення полювання; 
забезпечення додержання вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання; 
взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань мисливського господарства та полювання; 
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
 
     Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад у галузі мисливського господарства та полювання
 
До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад у галузі мисливського господарства та полювання належить:
 
затвердження відповідних програм розвитку мисливського господарства; 
вирішення в установленому порядку питань надання в користування мисливських угідь; 
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
 
     Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад у галузі мисливського господарства та полювання
 
До повноважень сільських, селищних і міських рад у галузі мисливського господарства та полювання належить:
 
організація та здійснення заходів щодо охорони державного мисливського фонду, поліпшення середовища перебування мисливських тварин; 
вирішення відповідно до цього Закону питань, що стосуються надання у користування мисливських угідь; 
реалізація інших питань у межах своїх повноважень.
 
     Стаття 11. Громадські організації мисливців
 
З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні полювання, сприяння веденню мисливського господарства, розвитку мисливського собаківництва громадяни можуть добровільно об'єднуватись у громадські організації мисливців.
 
Розділ III
 
ПОЛЮВАННЯ
 
     Стаття 12. Право на полювання
 
Право на полювання в межах визначених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку, іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на полювання. { Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Полювання з використанням вогнепальної мисливської зброї дозволяється лише особам, які в установленому порядку одержали дозвіл органу внутрішніх справ на право користування цією зброєю.
 
До полювання прирівнюється:
 
перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання (крім випадків регулювання чисельності диких тварин, польових випробувань і змагань мисливських собак (не нижче обласного рівня); { Абзац другий частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
перебування осіб на дорогах загального користування з продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою стрілецькою зброєю.
 
     Стаття 13. Здійснення полювання іноземцями
 
Іноземці можуть здійснювати полювання на території України відповідно до цього Закону. Документи на право полювання, видані відповідними органами інших держав, чинні на території України. 
Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за надані послуги і добуту продукцію полювання визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь.
 
     Стаття 14. Документи на право полювання
 
Документами на право полювання (для громадян України) є: { Абзац перший частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
посвідчення мисливця; 
щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; 
дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо); { Абзац четвертий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання; { Абзац п'ятий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI (1827-17 ) від 21.01.2010 } 
паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час полювання. { Абзац шостий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред'являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання. 
Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на собак мисливських порід, які можуть використовуватися в полюванні, паспорти на інших ловчих звірів і птахів видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
{ Частина третя статті 14 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Розмір державного мита, а також порядок стягнення платежів за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання встановлюються у порядку, передбаченому законодавством. 
Розмір плати за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
{ Частина п'ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
     Стаття 15. Способи полювання
 
Полювання може здійснюватися такими способами:
 
індивідуальне полювання; 
колективне полювання; 
колективне полювання з нагоничами (облавне полювання).
 
Полювання може здійснюватися з використанням:
 
мисливської вогнепальної зброї; 
собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів (за наявності паспортів на них); { Абзац третій частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
сіток і пасток для відлову тварин живцем; 
пасток для добування хутрових звірів з науковою метою та для переселення; 
мисливських вишок; { Абзац шостий частини другої статті 15 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
пахучих неотруйних приманок.
 
Полювання може здійснюватися з мисливською зброєю, що належить іншій фізичній особі або користувачу мисливських угідь, лише у присутності власника цієї зброї або уповноваженого працівника користувача мисливських угідь, за яким закріплена ця мисливська зброя, за умови наявності у власника зброї чи уповноваженого працівника користувача мисливських угідь відповідних дозволів, виданих органом внутрішніх справ. { Частина третя статті 15 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
     Стаття 16. Ліміти використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду
{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду, здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.
{ Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Полювання на інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, регулюється нормами відстрілу ( z0951-13 ), які встановлюються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства.
{ Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Полювання може здійснюватися з мисливським собакою, що належить іншій фізичній чи юридичній особі, за наявності у мисливця паспорта на такого собаку.
{ Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } { Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 }
 
Стаття 17. Дозволи на добування мисливських тварин,
віднесених до державного мисливського фонду
 
Добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду здійснюється за дозволом - ліцензією або відстрільною карткою. 
За ліцензією здійснюється полювання на кабана, лань, оленів європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову. 
За відстрільною карткою здійснюється полювання на пернату дичину, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаку, вовка, лисицю, шакала, куницю кам'яну, норку американську, тхора лісового. 
За дозволом може здійснюватися відстріл (відлов) будь-якого виду мисливських тварин з метою селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності. 
Добування вовка, лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється здійснювати також за наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин. 
Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських угідь, який отримує їх у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
{ Частина шоста статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь. 
Ліцензії та відстрільні картки видаються мисливцям із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь.
{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004, в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
     Стаття 18. Вартість дозволів на добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду
{ Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Вартість ліцензій на добування мисливських тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
{ Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Вартість відстрільних карток на добування мисливських тварин встановлює користувач мисливських угідь.
{ Частина друга статті 18 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Дозволи на добування мисливських тварин з метою селекційного
Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!