Закон України "Про мисливське господарство та полювання". Ч.3


 
 
  Стаття 18. Вартість дозволів на добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду
{ Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Вартість ліцензій на добування мисливських тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
{ Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Вартість відстрільних карток на добування мисливських тварин встановлює користувач мисливських угідь.
{ Частина друга статті 18 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Дозволи на добування мисливських тварин з метою селекційного відбору, санітарно-ветеринарної експертизи, регулювання чисельності диких тварин видаються безоплатно. У разі добування мисливських тварин за вказаними дозволами, які надаються відповідно до лімітів, користувач угідь закриває ліцензію та сплачує її вартість. { Статтю 18 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
     Стаття 19. Строки полювання
 
Полювання може здійснюватися у такі строки:
 
на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка) - у серпні - грудні; { Абзац другий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 }
 
на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у серпні - січні; 
на куріпку сіру, фазана - у жовтні - грудні; 
на перепела - у серпні - листопаді; 
на самця козулі - з 1 травня по грудень включно; 
на самців лані, оленів європейського і плямистого, лося, муфлона, кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування, - у серпні - січні; 
на самок лані, оленів європейського і плямистого, козулі, лося, муфлона, кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування, - у вересні - грудні; 
на бабака - у червні - вересні; 
на борсука - у жовтні - листопаді; 
на білку, бобра, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового, єнотовидного собаку, лисицю, вовка - з жовтня по лютий включно; 
на кроля дикого та зайця-русака - з 1 листопада по січень включно.
 
Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених цим Законом, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості.
{ Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } { Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004; в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
     Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання
 
З метою раціонального використання мисливських тварин, охорони диких тварин, а також середовища їх перебування забороняється:
 
1) полювати без належного на те дозволу, а саме: 
без документів, визначених статтею 14 цього Закону; 
полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на добування мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах норму; 
2) полювання в заборонених для цього місцях, а саме: 
на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, де це заборонено відповідно до положень про них; 
на відтворювальних ділянках (крім відстрілу і відлову хижих та шкідливих тварин); { Абзац третій пункту 2 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
у межах населених пунктів (сіл, селищ, міст), за винятком випадків, передбачених рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад; 
в угіддях, не зазначених у дозволі; 
на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей; 
3) полювання у заборонений час, а саме: 
у не дозволені для полювання строки на відповідні види тварин; 
у темний період доби (пізніше години після заходу сонця і раніше години до його сходу); 
4) полювання із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме:
 
клеїв, петель, капканів, підрізів, закотів, гачків, самострілів, ловчих ям; { Абзац другий пункту 4 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 } 
отруйних та анестезуючих принад; 
живих сліпих чи знівечених тварин як принади; 
звуковідтворювальних приладів та пристроїв; 
електричного обладнання для добування тварин; 
штучних світлових джерел, приладів та пристроїв для підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення; 
дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин; 
вибухових речовин; 
з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах з працюючим двигуном; 
літаків та вертольотів; 
немисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок, напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони; 
руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів; 
газу та диму;
заливання нір звірів;
 
а також:
 
на тварин, які зазнають лиха (переправляються водою або по льоду, рятуються від пожежі, повені тощо); 
на пернату дичину з нарізною вогнепальною зброєю або з використанням набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше 5 мм (N 0000); { Абзац вісімнадцятий пункту 4 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
на хутрових звірів (крім вовка, єнотовидного собаки, лисиці та шакала) з нарізною вогнепальною зброєю калібром більш як 5,6 міліметра; { Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004, N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
на копитних тварин з використанням малокаліберної гвинтівки під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених картеччю чи шротом; ( Абзац двадцятий пункту 4 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 ) 
полювання з мисливськими собаками, ловчими звірами і птахами без наявності на них паспорта; { Абзац двадцять перший пункту 4 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
полювання з дерев та мисливських вишок без дозволу користувача угідь; { Пункт 4 частини першої статті 20 доповнено абзацом двадцять другим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
5) транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту у щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання, а також у дозволі на їх добування; { Пункт 5 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
6) допускання собак у мисливські угіддя без нагляду; 
7) полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання; 
8) полювання на заборонених для добування тварин; 
9) збирання яєць птахів, загиблих мисливських птахів, самовільне привласнення знайдених в угіддях загиблих мисливських тварин або їх частин, руйнування, нищення або псування штучних гніздищ, солонців, годівниць для звірів і птахів, посівів кормових рослин, мисливських вишок, вказівних знаків, відповідних вивісок та інших атрибутів мисливського господарства. { Пункт 9 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Дії, зазначені в пунктах 1-8 цієї статті, відповідно до законодавства кваліфікуються як незаконне полювання. Особи, винні у незаконному полюванні, несуть відповідальність згідно із законами. 
Виявлені тварини (або їх частини) та знаряддя добування таких тварин, законність набуття яких не підтверджена відповідними документами, вважаються незаконно добутими. { Статтю 20 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Розділ IV
 
ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КОРИСТУВАННЯ
МИСЛИВСЬКИМИ УГІДДЯМИ
 
     Стаття 21. Ведення мисливського господарства
 
Ведення мисливського господарства здійснюється користувачами мисливських угідь. 
Не допускається користування мисливськими тваринами та ведення мисливського господарства без оформлення відповідних документів у встановленому цим Законом порядку. 
Умови ведення мисливського господарства визначаються у договорі, який укладається між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і користувачами мисливських угідь.
{ Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Форма договору встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина четверта статті 21 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Для потреб мисливського господарства користувачі мисливських угідь мають право у встановленому порядку, за згодою власників або користувачів земельних ділянок, будувати на мисливських угіддях необхідні будівлі та біотехнічні споруди, вирощувати кормові культури, створювати захисні насадження, проводити штучне обводнення, здійснювати інші заходи, пов'язані з веденням мисливського господарства, які не суперечать законодавству та інтересам власників або користувачів земельних ділянок. 
Відносини між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь регулюються відповідними договорами.
 
     Стаття 22. Порядок надання у користування мисливських угідь
 
Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також власниками або користувачами земельних ділянок.
{ Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Мисливські угіддя надаються у користування на строк не менш як на 15 років. 
Площа мисливських угідь, що надаються користувачеві, повинна становити не менше 3 тисяч гектарів, але не більше ніж 35 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя. ( Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3053-III ( 3053-14 ) від 07.02.2002 ) 
Переважне право на користування мисливськими угіддями мають: 
власники та постійні користувачі земельних ділянок; 
користувачі мисливських угідь, які продовжують строк користування цими угіддями.
 
     Стаття 23. Припинення права користування мисливськими угіддями
 
Право користування мисливськими угіддями припиняється у разі: 
закінчення строку користування; 
добровільної відмови від користування; 
припинення діяльності юридичних осіб, яким надано у користування мисливські угіддя;
систематичного невиконання обов'язків щодо охорони та відтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених договором між користувачем мисливських угідь та власником (користувачем) земельних ділянок або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства; { Абзац п'ятий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
погіршення якості мисливських угідь з вини їх користувача; 
в інших випадках, передбачених законодавством. 
Рішення про припинення права користування мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються: 
у випадках, передбачених абзацами третім, четвертим, сьомим частини першої цієї статті, - за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тими самими органами, які уповноважені на надання у користування мисливських угідь; 
у випадках, передбачених абзацами п’ятим, шостим частини першої цієї статті, - адміністративним судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, або органів, уповноважених на надання у користування мисливських угідь щодо застосування такого заходу реагування.
{ Частина друга статті 23 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 24. Плата за користування мисливськими угіддями
 
Користування мисливськими угіддями є платним. 
Розмір та порядок внесення плати за користування мисливськими угіддями визначаються у договорі між користувачем мисливських угідь та власником або постійним користувачем земельних ділянок, на яких знаходяться ці угіддя. 
Розмір плати за користування мисливськими угіддями встановлюється залежно від їх місцезнаходження, природної якості та інших факторів.
 
     Стаття 25. Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення
 
За використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення з користувачів мисливських угідь справляється збір. 
Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення не справляється у разі: 
використання тварин у цілях, передбачених статтями 32 та 33 цього Закону; 
добування тварин, які не перебувають у державній власності. 
Розмір збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення встановлюється для окремих видів (груп видів) тварин залежно від їх поширення, чисельності, відтворювальної здатності та обсягу добування. 
Порядок справляння і розміри збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 
{ Статтю 26 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Стаття 27. Охорона і відтворення мисливських тварин
 
З метою охорони та відтворення мисливських тварин користувачі в межах своїх мисливських угідь виділяють не менш як 20 відсотків площі угідь, на яких полювання забороняється. Порядок визначення територій для цієї мети встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
{ Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Користувачі мисливських угідь здійснюють комплекс біотехнічних та інших заходів, спрямованих на охорону та відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування. 
Користувачі мисливських угідь встановлюють за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями пропускну спроможність мисливських угідь.
{ Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!