Закон України "Про мисливське господарство та полювання". Ч.6


 
 
Розділ VI
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У
ГАЛУЗІ ПОЛЮВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства у
галузі мисливського господарства та полювання
 
Порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законами України. 
Відповідальність за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання несуть особи, винні у:
порушенні права державної власності на мисливських тварин; 
порушенні правил полювання та здійснення інших видів використання мисливських тварин, правил регулювання їх чисельності; { Абзац третій частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
перевищенні лімітів та норм спеціального використання мисливських тварин; 
порушенні вимог щодо користування мисливськими угіддями, погіршенні їх стану; 
використанні мисливських угідь не за призначенням; 
порушенні вимог щодо охорони середовища перебування мисливських тварин; 
порушенні правил утримання мисливських тварин у неволі або в напіввільних умовах; 
виготовленні, перевезенні, збуті та застосуванні заборонених знарядь добування тварин; { Абзац дев'ятий частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17) від 21.01.2010 } 
придбанні, перевезенні, переробці та збуті незаконно добутої продукції полювання і продукції, переробленої в таксидермічних майстернях та цехах переробки без зазначення законності її набуття; { Абзац десятий частини другої статті 42 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
самовільному або з порушенням установленого порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні мисливських тварин; 
неподанні в установленому порядку або приховуванні, спотворенні інформації про стан, чисельність та обсяги добування мисливських тварин; 
невжитті заходів щодо запобігання загибелі мисливських тварин, погіршенню середовища їх перебування; 
порушенні порядку придбання чи реалізації, транспортування, переробці продукції полювання, незаконному пересиланні, ввезенні в Україну та вивезенні за її межі мисливських тварин та іншої продукції полювання, включаючи мисливські трофеї; { Абзац чотирнадцятий частини другої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
порушенні прав користувачів мисливських угідь; { Частину другу статті 42 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
порушенні правил техніки безпеки та поводження із зброєю на полюванні; { Частину другу статті 42 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
перешкоджанні здійсненню державного контролю в галузі мисливського господарства та полювання, контролю користувачів угідь за додержанням чинного законодавства з питань полювання; { Частину другу статті 42 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
порушенні вимог ведення мисливського собаківництва та порядку видачі родоводів і паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів. { Частину другу статті 42 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання. 
Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання. 
Незаконно добуті мисливські тварини чи виготовлена з них продукція, а також знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законодавством порядку. 
У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший спосіб живих мисливських тварин повинні бути вжиті заходи до їх збереження і, якщо можливо, повернення у природне середовище.
 
     Стаття 43. Відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання
 
Відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, здійснюється добровільно або за рішенням суду відповідно до законодавства за затвердженими в установленому порядку таксами, а за їх відсутності - за розрахунками користувачів мисливських угідь. { Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
{ Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
У разі неможливості вилучення незаконно добутої продукції полювання (якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання) порушник відшкодовує її вартість, яка обчислюється виходячи з ринкових цін на м'ясо, шкіряну, хутрову та іншу сировину вищого сорту, що діють на час відшкодування, у таких розмірах (не менш як):
 
     зубр: м'ясо - 300 кілограмів, шкура - 50 кілограмів; 
     лось: м'ясо - 130 кілограмів, шкура - 30 кілограмів; 
     олень благородний: м'ясо - 80 кілограмів, шкура - 20 кілограмів; 
     олень плямистий: м'ясо - 50 кілограмів, шкура - 15 кілограмів; 
     кабан: м'ясо - 60 кілограмів, шкура - 10 кілограмів; 
     лань: м'ясо - 40 кілограмів, шкура - 5 кілограмів; 
     козуля, муфлон: м'ясо - 15 кілограмів, шкура - 3 кілограми; 
     ведмідь: м'ясо - 100 кілограмів, шкура - 250 квадратних дециметрів; 
     бобер: м'ясо - 5 кілограмів; 
     заєць-русак, бабак, нутрія вільна: м'ясо - 3 кілограми; 
     лебідь, дрофа: м'ясо - 5 кілограмів; 
     глухар, гуси: м'ясо - 3 кілограми; 
     тетерук, фазан, кріль дикий: м'ясо - 1 кілограм; 
     качки, лиска: м'ясо - 0,5 кілограма; 
     інша дрібна перната дичина: м'ясо - 0,3 кілограма.
 
Кошти за відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі ведення мисливського господарства та полювання, зараховуються на рахунок користувача мисливських угідь, якому заподіяні збитки. { Статтю 43 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

 
Розділ VII
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
Стаття 24 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2015 року.
 
{ Пункт 1 розділу VII доповнено абзацом згідно із Законом N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; 
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1478-III
 
Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!