Закон України "Про мисливське господарство та полювання". Ч.1


 
 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про мисливське господарство та полювання
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст.132 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3053-III ( 3053-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.198 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.58 N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.391 N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.108 N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80 N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 322-VIII ( 322-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.194 N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 25, ст.195 }

 
{ У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання", "місцевий орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання" і "місцевий орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх
відмінках і числах замінено відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" і "територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського господарства та полювання, забезпечує рівні права усім користувачам мисливських угідь у взаємовідносинах з органами державної влади щодо ведення мисливського господарства, організації охорони, регулювання чисельності, використання та відтворення тваринного світу.
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Розділ I
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Терміни та їх визначення
 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин;
державний мисливський фонд - мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, а також утримуються в напіввільних умовах або у неволі в межах угідь державних мисливських господарств; 
користувачі мисливських угідь - спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь;
мисливство - вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь; 
мисливське господарство як галузь - сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського собаківництва;
 
{ Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
мисливське собаківництво - діяльність, пов'язана з розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських порід; 
мисливські тварини - дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання; 
мисливські трофеї - відповідним чином оброблені частини мисливських тварин (шкури, роги, черепи, ікла тощо), добуті шляхом полювання, які використовуються у наукових, естетичних, культурних та освітніх цілях; 
мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для ведення мисливського господарства; 
мисливські угіддя державного мисливського резерву (або запасу) - мисливські угіддя, які не закріплені за певними користувачами або звільнилися за рахунок позбавлення права користування, охорона яких та регулювання чисельності тварин на яких здійснюються безпосередньо центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
дозвіл на добування - документ (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на селекційний, діагностичний та науковий відстріл), який дає право на добування (в тому числі відлов) дикої тварини (тварин), а також право на використання (транспортування, перенесення, зберігання) продукції полювання; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
незаконно добута продукція полювання - дика тварина чи її частина, добута відловлена) чи набута будь-яким іншим шляхом з порушенням вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, що регулюють відносини у сфері користування природними ресурсами України; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
норма відстрілу - встановлена кількість мисливських тварин, дозволена для добування одним мисливцем за визначений строк полювання; 
полювання - дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах; 
продукція полювання - добуті шляхом полювання або придбані (набуті) будь-яким іншим шляхом туші мисливських тварин, їх частини (м'ясо, субпродукти, шкури, роги, черепи, ікла тощо), а також відловлені живі мисливські тварини;
 
{ Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
{ Абзац сімнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
регулювання чисельності диких тварин - вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
сезон полювання - період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певний вид мисливських тварин; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
темний період доби - період доби, що починається за годину після заходу сонця і закінчується за годину до сходу сонця; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
упорядкування мисливських угідь - науково обгрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь; 
утримання мисливських тварин у напіввільних умовах - утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у штучно створених умовах, в яких вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя; 
утримання мисливських тварин у неволі - утримання мисливських тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких споруд.
 
Стаття 2. Мисливські тварини як природний ресурс загальнодержавного значення
 
Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Стаття 3. Право власності на мисливських тварин та право користування цими тваринами
 
Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі в межах території України, є об'єктом права власності Українського народу. 
Від імені Українського народу права власника мисливських тварин здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР). 
Органи державної влади здійснюють права власника щодо всіх мисливських тварин, за винятком тих, які в порядку, установленому цим Законом та іншими актами законодавства, передані до комунальної власності чи приватної власності юридичних і фізичних осіб. 
Користування мисливськими тваринами може здійснюватися з вилученням або без вилучення їх з природного середовища чи штучно створених напіввільних умов. 
Мисливські тварини, вилучені з природного середовища в установленому законом порядку, розведені в неволі, напіввільних умовах або набуті іншим шляхом, не забороненим законом, можуть перебувати у приватній, комунальній власності юридичних та фізичних осіб. { Частина п'ята статті 3 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
З метою безпеки населення, а також в інтересах охорони тваринного світу право приватної власності на мисливських тварин може бути обмежено законом. { Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
Розділ II
 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ МИСЛИВСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛЮВАННЯ
 
Стаття 4. Державне регулювання у галузі мисливського
господарства та полювання
 
Державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.
 
{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Органам місцевого самоврядування цим Законом та іншими законами України можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у сфері державного регулювання мисливського господарства та полювання.
 
     Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі мисливського господарства та полювання
 
До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі мисливського господарства та полювання належить:
 
забезпечення реалізації державної політики у галузі мисливського господарства та полювання; 
передача мисливських тварин, що перебувають у державній власності, у комунальну власність та приватну власність юридичних і фізичних осіб; 
встановлення відповідно до цього Закону та інших актів законодавства порядку видачі дозволів на використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення; 
розроблення та здійснення загальнодержавних програм мисливського господарства; 
забезпечення державного регулювання та контролю у галузі охорони, використання та відтворення мисливських тварин; 
затвердження порядку встановлення лімітів та видачі дозволів на використання мисливських тварин; 
організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі мисливського господарства та полювання; 
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
 
     Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства
 
{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, належить: { Абзац перший частини першої статті 6 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснення державного регулювання у галузі мисливського господарства та полювання; { Абзац другий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
організація робіт з охорони, використання і відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь; 
розроблення та прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань ведення мисливського господарства та полювання, мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і птахів; { Статтю 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
{ Абзац п'ятий частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання державного мисливського фонду; { Абзац шостий статті 6 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
розроблення проектів лімітів та норм використання мисливських тварин, встановлення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, строків здійснення полювання; { Абзац сьомий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, вартості ліцензій на добування мисливських тварин; { Абзац восьмий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
подання документів з питань надання у користування мисливських угідь;
підготовка проектів планів переселення мисливських тварин, організація роботи з їх штучного відтворення;
затвердження правил державного обліку мисливських тварин і обсягів їх добування; { Абзац одинадцятий статті 6 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
встановлення порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів; { Абзац дванадцятий статті 6 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
{ Абзац п'ятий частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання державного мисливського фонду; { Абзац шостий статті 6 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
розроблення проектів лімітів та норм використання мисливських тварин, встановлення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, строків здійснення полювання; { Абзац сьомий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, вартості ліцензій на добування мисливських тварин; { Абзац восьмий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
подання документів з питань надання у користування мисливських угідь;
підготовка проектів планів переселення мисливських тварин, організація роботи з їх штучного відтворення;
затвердження правил державного обліку мисливських тварин і обсягів їх добування; { Абзац одинадцятий статті 6 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
встановлення порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів; { Абзац дванадцятий статті 6 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
встановлення порядку видачі посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання ( z1316-14 ), розроблення та затвердження відповідних навчальних програм з питань мисливського господарства та полювання; { Абзац тринадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
організація роботи з упорядкування мисливських угідь, визначення їх пропускної спроможності;

{ Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
{ Абзац шістнадцятий частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України. { Абзац сімнадцятий статті 6 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
{ Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!